Amdanom ni

Sefydlwyd CYNNAL yn 1996 gan Gyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn i ddarparu gwasanaethau addysgol cefnogol i ysgolion y ddwy sir. Erbyn heddiw, ein prif swyddogaeth yw darparu gwasanaethau cefnogi TGCh – trwy dîm o staff cefnogi SIMS, dylunwyr adnoddau, technegwyr cyfrifiadurol a thechnegwyr rhwydweithiol – i ysgolion Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Dinbych.

Blynyddoedd o brofiad

Staff

Ysgolion a gefnogir

Cyflogwn 33 aelod o staff. Mae gennym gytundebau cefnogaeth gyda tua 240 o gwsmeriaid ar draws y pedwar awdurdod :

Ynys Môn: 46 Cynradd, 5 Uwchradd, 1 Arbennig
Gwynedd: 94 Cynradd, 14 Uwchradd, 2 Arbennig
Conwy: 54 Cynradd, 3 Uwchradd, 5 Uned ADY
Dinbych: 8 Cynradd

Rydym yn cynnig cefnogaeth yn y meysydd canlynol :

  • Gwerthu, arsefydlu, cynnal a chadw a chefnogi rhwydweithiau a systemau TGCh
  • Cefnogi a hyfforddi ar y defnydd o systemau rheoli gwybodaeth ysgolion
  • Dylunio a datblygu adnoddau addysgol rhyngweithiol
  • Datblygu systemau rheolaeth ar-lein
  • Cefnogi a hwyluso y defnydd o Lwyfannau Dysgu
  • Cynghori ysgolion ar ddatblygiad a defnydd systemau cyfrifiadurol a systemau gwybodaeth rheolaethol