Cysylltwch â ni

Cwmni CYNNAL

Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BN

Ffôn: 01286 677686
Ffacs: 01286 673329
E-bost: ieuan@cynnal.co.uk

Cyfarwyddiadau

I gysylltu gydag unedau unigol, defnyddiwch y rhifau ffôn canlynol :

Switchfwrdd / Cyffredinol01286 677686  yna 1 ac yna 4

Uned Cefnogi SIMS 01286 677686  yna 1 ac yna 1 neu  01286 671256
Trwsio a Chynnal Offer / Archebu Offer 01286 677686  yna 1 ac yna 2 neu  01286 671257
Dadansoddi Data / Dylunio Adnoddau / e-Ddysgu 01286 677686  yna 1 ac yna 3 neu  01286 685410

 

Mae meysydd gweithgaredd CYNNAL yn rhannu fel a ganlyn :

Cefnogaeth i Systemau Rheolaethol / SIMS Ysgolion (cliciwch yma am fwy o wybodaeth)

Cefnogaeth Dechnegol i Ysgolion (cliciwch yma am fwy o wybodaeth)

Dylunio Adnoddau Dysgu Rhyngweithiol (cliciwch yma am fwy o wybodaeth)

Dadansoddi Data a Datblygu Systemau Rheolaethol Ar-lein  (cliciwch yma am fwy o wybodaeth)

Cefnogi’r Defnydd o Lwyfannau e-Ddysgu (cliciwch yma am fwy o wybodaeth)