Personnel Site

Please note that most of our Personnel Handbook and Guidelines are Welsh Only Versions.

TypeFilesDate ModifiedSize

pdf
Canllawiau Ariannol 10:39 am 04/26/2016398.1k

pdf
Cynllun Ymateb I Dwyll a Llygredd 10:40 am 04/26/2016289.5k

pdf
Côd Ymarfer Derbyn Rhoddion a Lletygarwch 10:40 am 04/26/2016327.4k

pdf
Polisi Eiddo Deallusol 10:41 am 04/26/2016235.1k

pdf
Polisi Gwaredu Asedau 10:41 am 04/26/2016236.9k

pdf
Polisi Rheoli Risg Ariannol 10:41 am 04/26/2016454.1k

pdf
Strategaeth Gwrth Dwyll a Gwrth Lygredd 10:41 am 04/26/2016410.2k