Safle Personél

Lluniwyd y wefan hon gyda’r bwriad o goladu a chartrefu gyda’i gilydd holl bolisiau a threfniadau CYNNAL ym meysydd adnoddau dynol, rheolaeth ariannol ac Iechyd a Diogelwch.
Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad am gynnwys y wefan hon i’ch Rheolwr Llinell yn y lle cyntaf; gellir cyfeirio unrhyw ymholiad pellach i sylw’r Swyddog Adnoddau Dynol.