Adleoli

Adleoli
Mae CYNNAL erbyn hyn wedi adleoli o Faesincla i swyddfeydd y Cyngor ym Mhenrallt, Caernarfon. Y cyfeririad newydd yw:

 

Cwmni CYNNAL
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BN

 

Mae’r rhifau ffôn (01286 677686) a ffacs (01286) yn aros yr un fath.