ADRh

Mae CYNNAL yn cefnogi defnydd ysgolion o Amgylcheddau Dysgu Rhith (ADRh). Mae gan ein staff flynyddoedd o brofiad o weinyddu, datrys problemau technegol, datblygu ar gyfer, a dysgu gan ddefnyddio ADRh.

Y prif Amgylcheddau Dysgu Rhith yr ydym yn eu cefnogi yw Moodle a HWB+, ac mae defnydd helaeth o’r ddau ar draws y rhanbarth.

Moodle

Rydym wedi bod yn cefnogi Moodle ar draws y rhanbarth ers 2009, ac yn darparu nifer o wasanaethau:

Mewnosod Moodle / Cefnogaeth dechnegol

Fel rhan o’n gwasanaeth technegol a gynigir i ysgolion, mae ein technegwyr yn mewnosod Moodle ar weinydd mewn ysgolion Uwchradd. Maent yn dîm profiadol, ac yn cynnig cefnogaeth dechnegol i sicrhau fod y safle yn rhedeg.

Cefnogaeth weinyddol / Gwasanaeth ymgynghori

Fel rhan o’n gwasanaeth technegol a gynigir i ysgolion, rydym hefyd yn darparu cymorth gweinyddol a gwasanaeth ymgynghori ar gyfer ysgolion. Gallwn roi cyngor i ysgolion ar sut i wneud y defnydd gorau o Moodle – gan gynnwys:

  • Rheolaeth cyrsiau / defnyddwyr
  • Asesu a thracio disgyblion
  • Gosodiadau’r safle
  • Addasu diwyg y safle
  • Mewnosod ategion newydd

Hyfforddi defnyddwyr

Dros y blynyddoedd, rydym wedi darparu nifer o gyrsiau hyfforddi llwyddiannus ar gyfer Gweinyddwyr Moodle, a chyrsiau ar gyfer Athrawon (gydag amrywiaeth o brofiad blaenorol) ar draws y rhanbarth.

Adnoddau

Rydym hefyd yn creu adnoddau addysgol ar ffurf cyrsiau Moodle cyfan. Mae’r cyrsiau yma yn cael eu hawduro gan athrawon profiadol iawn sy’n gweithio’n agos gyda’r adran Ddylunio. Mae modd lawrlwytho’r cyrsiau yma, a’i sefydlu ar safle Moodle eich ysgol, ac wedyn eu teilwra i gyd-fynd â’ch anghenion unigol. Gellir eu lawrlwytho o’n safle Moodle yma: http://moodle.cynnal.co.uk. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

HWB+

Fe gyflwynwyd HWB+ i bob ysgol yng Nghymru yn 2013. Yn sgil hyn mae gan bob disgybl ac athro yng Nghymru fynediad ar-lein i’w ADRh, Office 365 a One Drive.

CBAC

Rydym wedi bod yn datblygu a gweinyddu system e-bortffolio CBAC (http://wjec.cynnal.co.uk) ers 2012. Mae’n system arloesol sydd wedi ei chydnabod yn swyddogol gan CBAC, yn galluogi asesu ar-lein, tracio a chymedroli tystiolaeth disgyblion ar gyfer y cymhwysterau Fagloriaeth Gymreig, Sgiliau Allweddol neu Prosiect.

 

Rydym wedi meithrin perthynas waith glos gyda CBAC, a gyda’n gilydd rydym yn gweinyddu’r safle ac yn darparu cefnogaeth dechnegol ar ei ddefnydd.