Cwmni CYNNAL

Uned Dechnoleg, Maesincla, Caernarfon LL55 1RS

Ffôn: 01286  677 686 • Ffacs: 01286 673 329

Adleoli Swyddfa

Bydd CYNNAL yn adleoli o Ganolfan Dechnoleg Maesincla i swyddfeydd y Cyngor ym Mhenrallt, Caernarfon ar ddydd Mawrth, 31 Mawrth 2015. Y cyfeiriad newydd fydd:

Cwmni CYNNAL
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BN

Byddwn yn cadw yr un rhifau ffôn a ffacs.

Mae angen Javascript a chwaraewr Flash fersiwn 8 neu uwch i weld y wefan yma ar ei gorau.

Chwaraewr Flash

You need Javascript and Flash Player version 8 or above to view this website as intended.