Newyddion

NEWYDDION HWB+  :  Haf 2016

NEWYDDION HWB+ : Haf 2016

NEWYDDION HWB+  :  Haf 2016Mae’r Llywodraeth wedi uwchraddio’r platfform HWB+ dros yr haf, a mae’r ddwy ddogfen ganlynol yn ceisio crynhoi’r prif newidiadau fesul sector :   Newidiadau HWB Haf 2016 (cynradd) Newidiadau HWB Haf 2016 (uwchradd)   Rydym wedi cynnwys nifer o ddogfennau cymorth gyhoeddwyd gan HWB ar wefan CYNNAL (dan Data ac E-Ddysgu > Dogfennau > HWB), ac fe ddylent fod o gymorth i chwi.   Diweddariad pwysig ynghylch Hwb+ Hwb, Hwb+ a’r flwyddyn academaidd newydd (2016/17) Cymorth Arweinyddion Digidol ar gyfer ysgolion – Medi 2016 Canllaw i Gydlynwyr HWB+ ar uwchraddiad Haf 2016 Mwy o newyddion HWB+   Fe ddylai fod pob ysgol wedi enwebu un person i fod yn gyfrifol am weinyddu cyfrifon a chyfrineiriau HWB+. Mae’n allweddol bod gan bob ysgol o leiaf un person sy’n gallu cael mynediad i HWB i ddelio gyda phroblemau cyfrifon a chyfrineiriau staff a disgyblion, ac i weithredu fel pwynt cyswllt gyda Uned HWB y Llywodraeth. Ceir gwybodaeth sut i gysylltu gyda HWB yn y dogfennau ac isod.   supportdesk@hwbsupport.net hwb@cymru.gsi.gov.uk 029 2099 0200   Mae’r ddau athro oedd ar secondiad yn CYNNAL i gefnogi HWB (Martin Lewis a Glenda Jones) wedi dychwelyd i’w hysgolion, a bydd GwE yn cynnig elfen o gefnogaeth HWB o fis Medi ymlaen. Diau y cewch wybodaeth bellach am hyn gan GwE maes o...