Polisi Cwcis

Cwcis

Pan fyddwch yn ymweld â’r wefan hon am y tro cyntaf byddwch yn cael neges yn dweud bod yn cwcis yn cael eu defnyddio ar y wefan. Efallai na fydd rhannau o’r wefan yn gweithio’n iawn os ydych yn dewis gwrthod cwcis gan y wefan hon.

Ni chedwir gwybodaeth sensitif megis rhifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost yn y cwcis. Maent yn cael eu defnyddio yn rhoi gwybodaeth i ni am ymddygiad defnyddwyr ar ein gwefan – pa rannau sydd o ddiddordeb iddynt a pha wasanaethau sy’n cael eu defnyddio amlaf, ayyb. Gellir eu defnyddio hefyd i gofio manylion mewngofnodi ar gyfer rhai gwasanaethau, e.e. ceisiadau am swyddi ar lein.

Enw

Cyfeiriad

Rheswm

catAccCookies https://www.cynnal.co.uk Cofnodi os yw’r defnyddiwr wedi derbyn cwcis ar y safle
wpfib_display_actions https://www.cynnal.co.uk Cofnodi y llwybr tra’n llywio trwy ddogfennau.
_icl_current_language https://www.cynnal.co.uk Cofnodi’r iaith bresennol.