Adnoddau Addysgol Digidol

Mae’n adran dylunio wedi bod yn cynhyrchu adnoddau addysgol digidol ers 2001, gyda phrofiad mewn amryw o feysydd yn cynnwys systemau ar-lein, gwefannau, gweithgareddau rhyngweithiol, eLyfrau, fideo, dylunio graffeg, gweinyddu moodle a chyrisau moodle cyflawn.

Am fwy o wybodaeth am unrhyw wasanaeth rydym yn ei gynnig, cysylltwch â adnoddau@cynnal.co.uk.

e-Lyfrau (iBooks)

Rydym wedi bod yn datblygu eLyfrau ers 2013, ac erbyn hyn wedi cynhyrchu nifer o eLyfrau addysgol sydd wedi eu hanelu at ddisgyblion ysgol o’r Cyfnod Sylfaen hyd at Gyfnod Allweddol 4. Mae’r eLyfrau canlynol ar gael i’w lawrlwytho am ddim o’r iBooks Store:

Mae pamffled yn cynnwys gwybodaeth am ein holl eLyfrau ac aps ar gael i’w lawrlwytho yma.

Aps

Rydym wedi cychwyn datblygu aps addysgol i’r iPad ers 2014, ac eisoes wedi datblygu’r aps canlynol sydd ar gael i’w lawrlwytho yn rhad ac am ddim o’r App Store:

Mae pamffled yn cynnwys gwybodaeth am ein holl eLyfrau ac aps ar gael i’w lawrlwytho yma.

Cyrsiau Moodle

Tra’n cyd-weithio yn agos gydag athrawon profiadol, rydym wedi creu llyfrgell fawr o gyrsiau moodle y gall defnyddwyr lawrlwytho a’i mewnosod yn lleol ar ei safle moodle. Mae’r cyrsiau yma ar gael yn rhad ac am ddim i ysgolion Uwchradd Môn, Gwynedd, a Chonwy a gellir eu lawrlwytho o’n safle moodle. Yn ystod y flwyddyn addysgol diwethaf, rydym wedi creu y cyrsiau canlynol:

 • Mathemateg Lefel A (2 uned newydd)
  • C3
  • M2
 • Mathemateg Sylfaenol (yn cynnwys gwaith mapio i’r fframwaith rhifedd)
 • Cyfrifiaduro TGAU
 • Cyflwyniad i Raglennu Cyfrifiadur
 • Lletygarwch ac Arlwyo (3 uned lefel 2/TGAU)
  • Cyflwyniad i’r Diwydiant Lletygarwch
  • Sut mae’r Diwydiant Lletygarwch yn Cyfrannu i Ffordd o Fyw Iach
  • Menter yn y Diwydiant Lletygarwch
 • Chwaraeon – Gweithgareddau Awyr Agored (unedau Lefel 2)
  • Sgiliau Mordwyo
  • Profiad Alldaith
  • Gweithgareddau Awyr Agored ac Antur

Mae catalog yn rhestru’r holl gyrsiau sydd ar gael i’w lawrlwytho yma.