Yr Ysgol

ysgol.jpg (28279 bytes) Ein Hysgol Ni

Helo, Iestyn Gruffudd a Iestyn Roberts o ysgol Llanddona sydd yma. Dyma ychydig o hanes am ein hysgol ni.

Cafodd ei hadeiladu tua 100 o flynyddoedd yn ol. Yn nyddiau cynnar yr ysgol, byddant yn rhoi rhif personol i bob plentyn i'w adnabod nhw.   Fydde'r rhifau yma yn cael i arddangos yn ADMISSION REGISTER yr ysgol.

Os fydden nhw'n torri'r rheolau byddai’r plant yn cael eu cosbi gyda'r cansan.  Am smocio tabaco ar y iard fyddent yn cael 2 chwip gyda'r gansan.  Am gyrraedd yr ysgol yn hwyr fyddent yn cael y gansen ar eu llaw.

Mae pobol enwog trwy Gymru wedi bod yn ddisgyblion ysgol Llanddona, fel Mei Jones syn actio WALI ar Cymon Mydfield. Hefyd , fo sy'n ysgrifennu’r sgriptiau.
Cliciwch yma i ddarllen cyfweliad a gafwyd gyda Mei Jones:

Llanddona1.jpg (125330 bytes)

Yr Ysgol Heddiw

 Dyma blant yr Adran Iau
Mvc-007s.jpg (36728 bytes)

Dyma blant Adran y Babanod
wpe56.gif (171319 bytes)

Mrs. Bethan Jones, ein Prifathrawes.   

wpe61.gif (23954 bytes)