Croeso i ardal Llanrug yn Arfon, un or
ardaloedd harddaf yng Nghymru yng nghesail yr Wyddfa - Rhwng mr a mynydd.

Welcome to Llanrug on of the  most beautiful areas in Wales. It is located halfway between Llanberis in heart of Eryri  and Gwynedd.

Ysgol Gynradd Llanrug
Llanrug C.P. School

Croeso i'n safle ni ar y we.
Rydym ni yn byw ym mhentref Llanrug yn
Arfon, yng Ngogledd Cymru.
Mae pentref Llanrug yn bentref braf.
Mae yma ysgol Gynradd ac hefyd ysgol Uwchradd Brynrefail.
Mae gennym ni dimau pl droed dan 9, 11,
ac 13.
Mae gennym hefyd dimau pl rwyd a uni hoc.
Rydym hefyd yn lwcus fod gennym ni Glwb yr Efail sy'n cynnig nifer o weithgareddau gwahanol ar l ysgol. Un o'r gweithgareddau mwyaf poblogaidd i'r genethod yw dawnsio disgo.
Mae yna ddewis eraill megis criced, gymnasteg a phl fasged.
Gobeithio y gwnewch chi fwynhau darllen ein safle.
Efallai y byddwch yn penderfynu ymweld rhyw dro i fwynhau harddwch yr ardal.

Welcome to our local studies web site.
We live in a village called Llanrug, which is near Caernarfon in Arfon, in North Wales.
Llanrug is a relatively quiet village
We have a primary and a secondary school within the village.
We have  football teams for various age groups, and an after school sports club offering various activities. One of the most popular activities is disco-dancing.
Other activities include gymnastics , cricket. Football, rugby and basketball.
We hope you enjoy our local studies site.
You can also browse through our official school site by clicking on the  middle buttons on this page.
On the left hand side of the pages are the Web link buttons which link you to different pages on the site. Bellow are buttons to connect yiu to other local villages.

Mae pentref Llanrug ar lan Afon Seiont ar y gwaendir rhwng mynydd a mr.
Saif tua hanner ffordd rhwng yr Wyddfa ac Afon Menai wrth Gaernarfon.
I'r de o'r pentref gwelir ucheldir Cefn Du;  i'r de-ddwyrain cwyd "yr Wyddfa a'i chriw"; ac i'r dwyrain,
y ddwy Elidir gyda thomennydd y chwarel llechi.

Ymlaen i;r dudalen nesaf
On to next page

Penisarwaun

Llanrug

Bethel

Cwm y Glo

Llanberis