Croeso i Bentrefoelas, un o berlau Uwchaled.  Mae Pentrefoelas yn bentref ac ardal sy'n llawn diddordeb i bawb, ble mae'r gorffenol pell yn cwrdd a'r newydd. Ar hyn o bryd mae'r felin ddwr yn adeilad amlwg yn y pentref; a mae son am adeiladu melinoedd gwynt 300 troedfedd ar Fynydd Hiraethog ar gyrion y pentref.  Mae harddwch naturiol i'r ardal gyda'i bryniau a'i nentydd, ac mae'n parhau i fod yn ardal naturiol Gymraeg, yn llawn diwylliant. Dewch i ddysgu mwy am Bentrefoelas trwy durio trwy'r tudalennau hyn, neu, well byth, dewch i ymweld a ni.

Welcome to Pentrefoelas, one of the jewels of Uwchaled. Pentrefoelas is a village and area which is if interest to everyone, where the distant past meets the new. At the moment the water mill is a prominent building in the village; and there is talk of building 300 foot wind turbines on Denbigh Moor on the edge of the village. The area has natural beauty with its hills and stream, and it remains naturally Welsh, full of culture. Come and learn more about Pentrefoelas by browsing through these pages. Better still, come and pay us a visit.

Pentrefoelas

Ysbyty Ifan

Dinmael

Llangwm

Brocernyw