Hetiau o Bob Lliw

Hetiau o Bob Lliw
Adnodd digidol cyffrous newydd ar gyfer Cyfnod Sylfaen / Cyfnod Allweddol 2 / Anghenion Dysgu Ychwanegol yn defnyddio Makaton i arwyddo a chyfathrebu 16 o ganeuon yn ddwyieithog.