NEWYDDION HWB+ : Haf 2016

NEWYDDION HWB+  :  Haf 2016

Mae’r Llywodraeth wedi uwchraddio’r platfform HWB+ dros yr haf, a mae’r ddwy ddogfen ganlynol yn ceisio crynhoi’r prif newidiadau fesul sector :

 

Newidiadau HWB Haf 2016 (cynradd)

Newidiadau HWB Haf 2016 (uwchradd)

 

Rydym wedi cynnwys nifer o ddogfennau cymorth gyhoeddwyd gan HWB ar wefan CYNNAL (dan Data ac E-Ddysgu > Dogfennau > HWB), ac fe ddylent fod o gymorth i chwi.

 

Diweddariad pwysig ynghylch Hwb+
Hwb, Hwb+ a’r flwyddyn academaidd newydd (2016/17)
Cymorth Arweinyddion Digidol ar gyfer ysgolion – Medi 2016
Canllaw i Gydlynwyr HWB+ ar uwchraddiad Haf 2016
Mwy o newyddion HWB+

 

Fe ddylai fod pob ysgol wedi enwebu un person i fod yn gyfrifol am weinyddu cyfrifon a chyfrineiriau HWB+. Mae’n allweddol bod gan bob ysgol o leiaf un person sy’n gallu cael mynediad i HWB i ddelio gyda phroblemau cyfrifon a chyfrineiriau staff a disgyblion, ac i weithredu fel pwynt cyswllt gyda Uned HWB y Llywodraeth. Ceir gwybodaeth sut i gysylltu gyda HWB yn y dogfennau ac isod.

 

supportdesk@hwbsupport.net

hwb@cymru.gsi.gov.uk

029 2099 0200

 

Mae’r ddau athro oedd ar secondiad yn CYNNAL i gefnogi HWB (Martin Lewis a Glenda Jones) wedi dychwelyd i’w hysgolion, a bydd GwE yn cynnig elfen o gefnogaeth HWB o fis Medi ymlaen. Diau y cewch wybodaeth bellach am hyn gan GwE maes o law.