Profion Darllen Cenedlaethol

Profion Darllen Cenedlaethol
Mae Cynnal wedi datblygu dau e-lyfr Cymraeg newydd i gyd-fynd â’r Profion Darllen Cenedlaethol yng Nghyfnod Allweddol 3 – ‘Croeso i Gymru’ a ‘Rhodri’.