Gwefan Ysgol

Mae gwefan ddeinameg, modern yn ffordd effeithiol o ymgysylltu â rhieni.

PAM DEWIS CYNNAL?

Mae pob un o’n safleoedd yn ymatebol (responsive) ac yn cael eu profi ar y fersiynau diweddaraf o’r prif borwyr gwe er mwyn sicrhau y bydd gwefan eich ysgol yn cyfleu’r wybodaeth gywir, ac yn edrych yn wych ar gyfrifiaduron, gliniaduron, tabledi a ffonau symudol yn y broses.

Rydym yn gwneud defnydd llawn o dechnolegau diweddar gan gynnwys HTML5 a javascript i ddarparu’r profiad gorau posibl i ddefnyddwyr.

Gallwch integreiddio cyfrif twitter, facebook eich ysgol, Calendr Google / Office 365, fideos youtube ymysg eraill i greu gwefan ddeniadol a deinamig.

Gallwch ddiweddaru’r cynnwys yn hawdd gan ddefnyddio dashfwrdd hawdd i’w ddefnyddio, neu fe allwn ni ei ddiweddaru i chi!

Rydym yn cynnig 2 becyn gwahanol sydd wedi’u cynllunio i gwrdd ag anghenion eich ysgol:

 

1 Drwy’r pecyn Gwasanaeth wedi’i reoli
2 Hyd at 10 awr y flwyddyn, byddwn yn codi £35 Yr awr am unrhyw waith pellach. Bydd cleientiaid yn cael eu hysbysu o unrhyw gostau pellach cyn cychwyn ar y gwaith.
3 Bydd un o’r tîm yn tynnu lluniau ansawdd uchel o’ch ysgol ar gyfer y wefan