Amdanom ni

Sefydlwyd CYNNAL yn 1996 gan Gyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn i ddarparu gwasanaethau addysgol cefnogol i ysgolion y ddwy sir. Erbyn heddiw, ein prif swyddogaeth yw darparu gwasanaethau cefnogi TGCh – trwy dîm o staff cefnogi SIMS, dylunwyr adnoddau, technegwyr cyfrifiadurol a thechnegwyr rhwydweithiol – i ysgolion Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Dinbych.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth….

Ein Gwaith

Dros y ddau ddegawd olaf, mae CYNNAL wedi gweithio ochr yn ochr ag ysgolion i gyflwyno datblygiadau allweddol ym maes technoleg addysg, yn amrywio o gyflwyno’r rhyngrwyd i ysgolion yng nghanol y 90au, datblygu is-adeileddau ysgol a thechnoleg di-wifr, cyflwyno a chefnogi’r defnydd o dechnoleg byrddau gwyn rhyngweithiol, i ddarparu datrysiadau ar gyfer BYOD a mynediad o gartref. Dros yr un cyfnod, datblygwyd ac ehangwyd y defnydd o SIMS fel system rheoli gwybodaeth ysgolion, sydd bellach yn cynnig elfennau megis cofnodi manylion disgyblion a staff, rheoli cyllidebau ysgolion, cofnodi presenoldeb disgyblion, asesu a thracio cynnydd disgyblion, gweinyddu prosesau arholiadau, adrodd i rieni ayyb.
O ran yr Uned Dylunio, sefydlwyd tîm gyda’r arbenigeddau angenrheidiol i greu, dylunio a chyhoeddi adnoddau dysgu rhyngweithiol, sy’n cynnwys cyrsiau Moodle, e-lyfrau, aps addysgol ac adnoddau HTML5.

Newyddion

Sgriniau Arddangos

Mae CYNNAL wedi datblygu system arloesol sy’n eich galluogi i ddylunio a diweddaru sgriniau arddangos ysgol, a hynny o unrhyw beiriant, ar unrhyw adeg.

darllen mwy

Gwefannau Ysgol

Mae gwefan ddeinameg, modern yn ffordd effeithiol o ymgysylltu â rhieni.

darllen mwy

Datblygiadau Diweddaraf

Lle mae Cynnal?

CYNNAL's Offices

This is the location of our new offices