Gwerthuso Cerddoriaeth TGAU

Adnodd i baratoi dysgwyr ar gyfer arholiad Cerddoriaeth TGAU.

  • Rhennir yr adnodd i’r 4 Maes Astudio, gyda 16 o gwestiynnau ym mhob adran.
  • Termiadur.
  • Defnyddio’r adnodd ar gyfrifiadur, tabled a ffôn.
  • Defnydd o fewn gwersi ac yn annibynnol o adref.

Mae’r adnodd ar gael am ddim ar safwe HWB.

Cliciwch yma i weld yr adnodd